120 aastat Veskirahval

(21. - 22. juuli AD2007)

 

 

Osvald Jürgensoni koostatud ülevaates Esiwanemad I, 1650 - 1859, Tallinn, 1930, on 70. leheküljel kirjas:

"Jaani ja Anne kaheksas ja wiimane laps oli poeg Juhan - minu isa.

Isa on sündinud 14. weebr.(kiriku raamatus 14. märts.) 1859.a., Ärma talus ja seal ka üles kaswanud. Selleaegse kombe järele päris wanem wend Gustaw talu, kuna teised wennad, nende hulgas minu isa, pidiwad täiesti omal jõul elama asuma.

            Isa oli weskite ehitusega raha teeninud ja sellega 1887.a. ostnud Weski talu, Wirtsa külas, sammas külas kus tema esiwanemate häll Wirtsa talu asub. Samal aastal on ta abiellunud Emilie Kimmenthaliga. Arukülast. Mällo talust.  Minu ema on sündinud 29. juuni.(12. juul.) 1866.a. Matsimetsawahi kohas.

            Alguses oli elu Weskil wäga raske olnud. Kuid suure hoole ja tööga on pikapeale loodud ilus jõukas talu."

 

2007.a. möödus 120 aastat ajast, mil Juhan ja Emilie leivad ühte panid ning Jürgensonid Veski tallu, mida rahvasuus ka Veskirahva nime all tuntakse, elama asusid.

 

21. - 22. juulil 2007.a. kogunes Juhan Jürgensonist alanev Jürgensonide suguvõsa oma põlises kodus Veskirahval. Kohale saabus ka mitmete kõrvalharude esindajaid. Kokku tuli üle üheksakümne inimese:

Osavõtjate nimekirja leiate siit: osavõtjad


Pilte kokkutulekust

Kokkutuleku avaettekanne


                                                       esilehele